Foto MaNo fotografie

Algemene voorwaarden Foto MaNo Fotografie

Definities

 1. Foto MaNo Fotografie: Foto MaNo Fotografie, gevestigd te Zoetermeer onder KvK nr. 69317135, https://fotomano.nl.
 2. Klant: degene met wie Foto MaNo Fotografie een overeenkomst is aangegaan, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 3. Partijen: Foto MaNo Fotografie en klant samen
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 5. Offerte: alle aanbiedingen van Foto MaNo Fotografie aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Foto MaNo Fotografie en de klant.
 7. Opdracht: de dienst of het product dat door Foto MaNo Fotografie geleverd zal worden
 8. Annuleren: beëindigen of ontbinding van de overeenkomst.
 9. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische  communicatie ligt te allen tijde bij de klant.
 10. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw).
 11. Fotografische werken: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn worden gesteld.
Chat openen
Hi!

Waarmee kan ik je helpen?